Home Stawki

Zlecenia są wyceniane indywidualnie, w zależności od rodzaju / jakości tekstu i przewidywanego czasu do napisania tekstów.

Faktura nievatowa. Umowa.